Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. Janusza Korczaka

Dzieci » Domy Dziecka
Dzieci » Domy Dziecka
Dane teleadresowe:
  • adres:Krasne 3
  • miejscowość:16-060 Zabłudów
  • województwo:podlaskie
  • telefon:85 717 71 35
  • www:www.domdzieckakrasne.pl

Opis firmy

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka funkcjonuje nieprzerwanie od 1948 roku. Na terenie placówki znajduje się kompleks czterech budynków mieszkalnych, zamieszkałych przez naszych podopiecznych. Atrakcyjne usytuowanie, w Krasem, w gminie Zabłudów, w województwie podlaskim, w obszarze tzw. zielonych płuc Polski, zachwycającej naturalną przyrodą, pięknym pejzażem i ciszą sprawiają, że jesteśmy wyjątkowym ośrodkiem w skali całego kraju. Jesteśmy samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową.

Oferta firmy

Prowadzony przez nas dom dziecka pełni funkcje socjalizacyjną i interwencyjną. Otaczamy fachową opieką wszystkie dzieci, które potrzebują natychmiastowej pomocy, bez względu na porę dnia czy zaistniałą sytuację. Każde, będące w potrzebie dziecko może przyjść do nas samo lub z inną osobą, zapewniamy, że nigdy nie pozostawimy takiego dziecka bez stosownej pomocy.

Naszym podopiecznym zapewniamy ciągłą opiekę, odpowiednie wychowanie, zaspakajamy potrzeby bytowe i rozwojowe każdemu dziecku, począwszy od noworodka, po młodzież do 18 lat. Gwarantujemy świadczenia zdrowotne i możliwość kształcenia. Szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie zasad nierozdzielania rodzeństwa i utrzymywania systematycznych kontaktów z rodzicami dziecka i jego dalszą rodziną.

W razie potrzeby interweniujemy w sprawach nagłych, przyjmując pod opiekę dzieci, aż do czasu wyjaśnienia ich sytuacji rodzinnej. Prowadzimy stałą współpracę z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.

Godziny pracy

24 h

Słowa kluczowe

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. Janusza Korczaka, dom dziecka Krasne, domy dziecka podlaskie, placówka opiekuńcza Krasne, dom dziecka powiat Białostocki, adopcja,