Groński Tomasz. Zakład dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji

Usługi dla każdego » Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja
Dane teleadresowe:
  • adres:Gdyńska 18
  • miejscowość:76-200 Słupsk
  • województwo:pomorskie
  • telefon:59 842 08 27
  • telefon:601 665 054
  • www:www.ddd.slupsk.pl

Opis firmy

Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji z siedzibą w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 18, jest kontynuatorem tradycji dawnej firmy założonej w 1956 r. pod nazwą Gdański Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, który swoją działalnością obejmował cztery byłe województwa (koszalińskie, słupskie, gdańskie i elbląskie).

Zakład zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, których nadzoruje profesjonalista Tomasz Groński – członek Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

Oferta firmy

Oferujemy usługi w zakresie ochrony sanitarnej dla podmiotów gospodarczych, państwowych, spółdzielczych, jak również prywatnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami produkującymi
i sprowadzającymi z zagranicy najnowsze preparaty. Stosujemy wszelkie nowości z zakresu środków i metod.

Wdrażamy systemy monitorowania w ramach Programu Profilaktyki
i Zwalczania Szkodników Sanitarnych spełniającego wymogi HACCP/GMP/GHP i norm ISO stawiane przez Unię Europejską zawarte
w zaleceniach Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej oraz SANEPID-u. Zakład stosuje wyłącznie dopuszczone metody działań oraz preparaty posiadające pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny, a także rejestrację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej lub Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Działamy pod stałym nadzorem organów SANEPID i WIS. Zakład wykonuje usługi:
-DEZYNSEKCJA
-DEZYNFEKCJA
-DERATYZACJA, ODSZCZURZANIE
-DEODORYZACJA
-DEAWIONIZACJA
-HACCP/GHP/GMP

HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
(ang. Hazard Analisis and Critical Control Point) jest to system organizacji działań w firmach mających do czynienia
z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, poprzez identyfikację występujących zagrożeń (chemicznych, biologicznych i fizycznych) i oraz określeniu metod ich uniknięcia.

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna
(ang. Good Hygienic Practice) - działania , które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane
i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna
(ang. Good Manufacturing Practice) - działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodną z przeznaczeniem

Podstawa prawna:

Rozporządzenie nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych.
Rozporządzenie nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 ustanawiające szczelne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.04.2004 w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych
w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze. (Dz.U. nr 104 poz.1096).
Ustawa o z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. nr 171 poz.1225 z 27.09.2006) zastępująca ustawę z 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Słowa kluczowe

tępienie os i szerszeni, Groński Słupsk, usługi dezynsekcji, dezynfekcja ujęć wody, usługi dezynfekcji, usługi deratyzacji, usługi DDD, program ochrony przed szkodnikami, tępienie insektów, HCCP, tępienie szkodników karalachów pluskiew, tępienie gryzoni myszy szczurów, odstraszanie kretów, ochrona sanitarna, fumigacja,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Wiadomość(wymagane)