Rot Recycling Odpady Technologie S.C. Krzysztof Tyrała Ewa Hulek

Przemysł i energetyka » Recykling
Rolnictwo i leśnictwo » Ochrona środowiska
Budownictwo » Azbest-usuwanie, neutralizacja
Dane teleadresowe:
  • adres:ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11/304
  • miejscowość:44-101 Gliwice
  • województwo:śląskie
  • telefon:603 933 809
  • telefon:32 231 43 97
  • fax:32 332 45 86

Opis firmy

Krotka charakterystyka firmy
R.O.T. RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE S.C. K. Tyrała, E. Hulek
Adres:
R.O.T. RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE S.C. K. Tyrała, E. Hulek
44-101 Gliwice, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 lok. 304
tel.: 032 231-43-97, fax: 032 332-45-86, kom. 603 933 809, e-mail: rot@rotgliwice.pl
ING-Bank Śl. III o/Gliwice 19 1050 1298 1000 0002 0287 3550
NIP: 631-19-70-703, REGON: 273361976
Rok założenia
1993
Forma własności:
Spółka cywilna, z dniem 02.01.1997 kontynuacja działalności
wspólnicy - Krzysztof Tyrała, Ewa Hulek
Aktualne numery ewidencyjne Krzysztof Tyrała - I/1657/2001, Ewa Hulek - I/1656/2001
Rodzaj działalności:
Ochrona środowiska;

Ekspertyzy, prace studialne, koncepcyjne, projektowe, badawczo-technologiczne, programy funkcjonalno – użytkowe, studia wykonalności, zarządzanie gospodarką odpadami, uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi – odzysk, recycling, zagospodarowanie, unieszkodliwianie, badania ilościowo – jakościowe odpadów, badania morfologiczne odpadów komunalnych
Badania, pomiary środowiskowe; odpady, ścieki, wody, hałas, wibracje, emisje do powietrza,
Plany gospodarki odpadami
AZBEST – Programy/plany usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest
Programy ochrony środowiska
Przeglądy ekologiczne
Oceny oddziaływania na środowisko obiektów projektowanych i istniejących- kilkadziesiąt opracowań
Inwentaryzacje przyrodnicze
Oceny stopnia skażenia i zanieczyszczenia obiektów, gruntów, terenów przemysłowych terenów pod projektowane inwestycje
Rekultywacja terenów zdegradowanych, składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych
Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów
Transport odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych


Organizacje
Firma R.O.T. Recycling Odpady Technologie jest:
o współzałożycielem i członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami KIGO Warszaw. KIGO tworzy 130 krajowych przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą gospodarką odpadami (wywóz, składowanie, unieszkodliwianie, segregowanie odpadów) oraz produkcją sprzętu komunalnego,
o członkiem Polskiej Izby Ekologii. Do Polskiej Izby Ekologii należy obecnie 103 podmiotów gospodarczych/ przedsiębiorstwa , placówki naukowo- badawcze, biura projektowe, związki gmin, banki, agencje, instytucje, które produkują na rzecz ochrony środowiska, świadczą usługi w tym zakresie lub w swojej strategii gospodarczej ochronę środowiska uznały za priorytet.
Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi realizującymi prace w zakresie m.in. gospodarki odpadami, głównie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Politechnika Śląska.

Oferta firmy

Ekspertyzy, prace studialne, koncepcyjne, projektowe, badawczo-technologiczne, programy funkcjonalno – użytkowe, studia wykonalności, zarządzanie gospodarką odpadami, uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi – odzysk, recycling, zagospodarowanie, unieszkodliwianie, badania ilościowo – jakościowe odpadów, badania morfologiczne odpadów komunalnych
Badania, pomiary środowiskowe; odpady, ścieki, wody, hałas, wibracje, emisje do powietrza,
Plany gospodarki odpadami
AZBEST – Programy/plany usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest
Programy ochrony środowiska
Przeglądy ekologiczne
Oceny oddziaływania na środowisko obiektów projektowanych i istniejących- kilkadziesiąt opracowań
Inwentaryzacje przyrodnicze
Oceny stopnia skażenia i zanieczyszczenia obiektów, gruntów, terenów przemysłowych terenów pod projektowane inwestycje
Rekultywacja terenów zdegradowanych, składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych
Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów
Transport odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych


Organizacje
Firma R.O.T. Recycling Odpady Technologie jest:
o współzałożycielem i członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami KIGO Warszaw. KIGO tworzy 130 krajowych przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą gospodarką odpadami (wywóz, składowanie, unieszkodliwianie, segregowanie odpadów) oraz produkcją sprzętu komunalnego,
o członkiem Polskiej Izby Ekologii. Do Polskiej Izby Ekologii należy obecnie 103 podmiotów gospodarczych/ przedsiębiorstwa , placówki naukowo- badawcze, biura projektowe, związki gmin, banki, agencje, instytucje, które produkują na rzecz ochrony środowiska, świadczą usługi w tym zakresie lub w swojej strategii gospodarczej ochronę środowiska uznały za priorytet.
Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi realizującymi prace w zakresie m.in. gospodarki odpadami, głównie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Politechnika Śląska.

Słowa kluczowe

Programy ochrony środowiska, Przeglądy ekologiczne, Zagospodarowanie odpadów, Azbest, analizy porealizacyjne, ekspertyzy projektowe, badania odpadów, prace studialne, Ekspertyzy, technologie odpadów, transport odpadów, plany usuwania wyrobów zawierajacych azbest, morfologia odpadów komunalnych, oceny oddziaływania na srodowisko,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Wiadomość(wymagane)