Praktyk Biuro Rachunkowe s.c. Krystyna Dąbrowska, Justyna Siljanoska

Usługi dla każdego » Doradcy podatkowi
Finanse i Ubezpieczenia » Biura rachunkowe
Dane teleadresowe:
  • adres:Krótka 4
  • miejscowość:20-077 Lublin
  • województwo:lubelskie
  • telefon:81 534 33 40
  • fax:81 534 72 49
  • www:www.praktyk.lublin.pl

Opis firmy

Biuro Podatkowe założyłyśmy w 1995 roku jako spółkę cywilną. Znałyśmy się od dawna pracując w jednym pokoju w Urzędzie Skarbowym - najpierw w dziale wymiarowym, następnie w dziale kontroli. Łączyło nas wspólne zainteresowanie branżą podatkową. Mamy ukończone studia na Wydziale Prawa i Administracji, zdobyłyśmy doświadczenie w Urzędzie Skarbowym, posiadamy uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wpisy na Doradców Podatkowych.
Firma zatrudnia czterech doświadczonych pracowników, którzy rzetelnie wykonują swoje obowiązki, stawiając na fachowość i terminowość. Zawsze życzliwie traktują naszych Klientów, służąc im radą i pomocą w razie potrzeby.
Bez przerwy śledzimy interpretacje, orzecznictwa sądu oraz zmiany w przepisach podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aby jak najlepiej służyć fachową wiedzą swoim Klientom. Również doradzamy czytelnikom i publikujemy własne artykuły o tematyce podatkowej w prasie i na stronach internetowych wydawnictwa - wpisz na stronach; Wiedza i praktyka”, Portal FK oraz „Infor” szukaj - „Krystyna Dąbrowska.
Staramy się aby swoją pracę wykonywać jak najlepiej, zwracając uwagę nie tylko na prawidłowość prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych, ale również dokonując analiz ekonomicznych firm. W ramach opłaty za prowadzenie urządzeń księgowych świadczymy szeroki zakres doradztwa podatkowego, sporządzamy wnioski kredytowe, sprawozdania GUS, itp.
Szczególnie dumne jesteśmy z sukcesów w prowadzeniu sporów z Urzędem Skarbowym czy Urzędem Kontroli Skarbowej, w obronie naszego stanowiska. Swoją pracę opieramy więc na rzetelności, fachowości i kompetencji. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, rozpatrując wspólnie jego problemy. Od początku naszego istnienia na rynku mamy stałych Klientów, pomimo iż przenoszą niekiedy działalność na teren innych województw nie rezygnują z naszej współpracy. Szanujemy naszych Klientów i ich potrzeby, tak więc jakość oferowanych usług staramy się tak zorganizować, aby efekt końcowy pozwolił na zadowolenie i długotrwałe nawiązanie współpracy.

Oferta firmy

Biuro podatkowe Praktyk. s.c. prowadzone przez doświadczonych doradców podatkowych świadczy szeroko rozumiane usługi księgowe i rachunkowe jak również doradztwo podatkowe. Profesjonalizm, rzetelność i miłe indywidualne podejście do klienta to atuty naszej firmy. Jeżeli szukacie Państwo firmy, która by zdjęła z Waszych barków ciężar samodzielnego prowadzenia księgowości i przygotowywania dokumentów dla Urzędu Skarbowego czy ZUS to właśnie my. Oddając sprawy księgowe w nasze ręce, macie pewność, że trafią do doskonałych specjalistów z zakresu księgowości i podatków. Nasze biuro świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, usługi kadrowo-płacowe, doradztwo podatkowe i inne. W ramach udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy Klienta przed urzędami państwowymi. Zawsze dokładnie poznajemy Państwa oczekiwania, wsłuchujemy się w Wasze potrzeby. Obecnie obsługujemy ponad sto podmiotów gospodarczych. Dzięki naszym działaniom szybko przekonacie się Państwo, że biuro podatkowe to najlepsze rozwiązanie, które znacznie ułatwi Wam codzienną pracę. Skupicie się Państwo na tym na czym najlepiej się znacie to jest na własnej pracy a nie na śledzeniu ciągłych zmian przepisów podatkowych, kadrowych i ubezpieczeń. Od chwili podpisania umowy jedynym Państwa zmartwieniem, będzie dostarczenie do naszego biura dokumentów rozliczeniowych i pracowniczych Doradztwo podatkowe w cenie.

Zakres usług biura :
- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), spółki z o.o., osoby fizyczne także księgowość fundacji i stowarzyszeń,
- opracowywanie zakładowych planów kont,
- opracowywanie precyzyjnych zasad polityki rachunkowej klienta,
- opracowywanie zakładowych planów kont, a także ich wdrażanie,
- ewidencjonowanie środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych,
- opracowywanie planów amortyzacji,
- zamknięcie roku obrachunkowego zarówno w aspekcie rachunkowym, jak i podatkowym, a także sporządzenie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, oraz dodatkowych informacji,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
- prowadzenie spraw kadrowo – płacowych- kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
- rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
- sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
- prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
- sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
- pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
- reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi,
- pełne doradztwo podatkowe w cenie usługi dla naszych klientów,
- sporządzanie rocznych zeznań pracowników – PIT 11, PIT 40, PIT 8B,
- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- sporządzanie zeznań spadkowych, zeznań podatkowych (PIT) w tym z z zagranicznych dochodów,
- inne doradztwo podatkowe – udzielanie pisemnych opinii i porad podatkowych zlecanych przez klienta,
- Indywidualne wnioski o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych.

Słowa kluczowe

doradcy podatkowi Lublin, doradztwo podatkowe Lublin, usługi księgowe Lublin, usługi rachunkowe Lublin, księgowa Lublin, biuro rachunkowe Lublin, rozliczenia roczne Lublin, księga przychodów i rozchodów Lublin, księgi rachunkowe Lublin, kpir Lublin, ZUS Lublin, PIT Lublin, VAT Lublin,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Wiadomość(wymagane)