Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.

Przemysł i energetyka » Węgiel, węgiel drzewny
Przemysł i energetyka » Skład opału
Dane teleadresowe:
  • adres:Kościuszki 30
  • miejscowość:40-048 Katowice
  • województwo:śląskie
  • telefon:327573600
  • www:www.czw.com.pl

Opis firmy

Podstawowym zadaniem Składowiska jest sprzedaż zeskładowanego węgla pochodzącego z konkretnych kopalń oraz tworzonych na Składowisku mieszanek węglowych o właściwościach zgodnych z indywidualnymi wymaganiami odbiorców. Istnieje również możliwość ponownego sortowania składowanego węgla. Aktualnie Węglozbyt oferuje wykorzystanie części potencjału eksploatacyjnego Składowiska do przeładunku oraz magazynowania zarówno węgla, jak i innych materiałów sypkich, np. kruszyw budowlanych.

Przedmiotem działalności Węglozbytu jest min.:

1. eksport, import i handel wewnętrzny, hurtowy i detaliczny węglem, paliwami płynnymi i gazowymi, a nadto wszelkimi towarami oraz artykułami przemysłowymi i spożywczymi
2. produkcja mieszanek węglowych na składowiskach,
3. spedycja krajowa i zagraniczna,
4. wynajem maszyn, urządzeń i środków transportu,
5. usługi remontowo-budowlane, projektowe, transportowe, w zakresie rekultywacji nieużytków poprzemysłowych,
6. obrót nieruchomościami oraz wynajem lub dzierżawa lokali i terenów,
7. pośrednictwo w świadczeniu usług,
8. usługi agencyjno-przedstawicielskie,
9. eksport i import usług,
10. oceny, ekspertyzy, opinie.

CZW Węglozbyt SA posiada i eksploatuje duże przemysłowe Składowisko Węgla w Ostrowie Wlkp., które stanowi atrakcyjne zaplecze dla odbiorców węgla w promieniu co najmniej 180 km. Maksymalna pojemność Składowiska wynosi 1,7 mln ton. Na obszarze 42 ha znajdują się m.in. wybetonowane place, przeznaczone przede wszystkim do magazynowania węgla grubego, zapewniające minimalizację strat powstałych podczas składowania. Składowisko, dysponując specjalistycznym sprzętem do wyładunku i ekspedycji węgla, posiada warunki techniczne do przyjmowania całopociągowych dostaw, rozładunku i składowania materiałów sypkich, a następnie ich załadunku na transport kolejowy lub samochodowy. Dobowa wydajność prac ładunkowych wynosi 7.000 - 11.000 t/dobę w odniesieniu do węgla w sortymentach grubych lub około 5.000 t/dobę dla przeładunku kruszyw budowlanych.

Oferta firmy

Oferujemy węgiel bezpośrednio z kopalni oraz własnego składowiska węgla w Ostrowie Wlkp. Węglozbyt S.A. współpracuje na podstawie rocznych umów węgla ze wszystkimi spółkami węglowymi, dzięki czemu posiada pełną ofertę polskiego węgla we wszystkich typach, sortymentach i klasach.

Słowa kluczowe

węgiel, koks, zakup węgla, sprzedaż węgla, wynajem maszyn,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Wiadomość(wymagane)