ALKOP Roboty Ziemne, Wynajem Koparek, Usługi Transportowe

Budownictwo » Wykopy, wykonywanie fundamentów, techniki bezwykopowe
Dane teleadresowe:
  • adres:Mostowa 8 Nadma
  • miejscowość:05-261 Marki
  • województwo:mazowieckie
  • telefon:722 098 065 - sprawy administracyjne
  • telefon:603 940 693 - umawianie robót
  • fax:22 762 58 22
  • www:alkop.pl

Opis firmy

Szanowni Państwo

Firma ALKOP z siedzibą w Markach k/Warszawy, świadczy usługi z szerokiego zakresu robót ziemnych, wynajmu koparek oraz usługi transportowe. Dysponujemy nowoczesnym, bogato wyposażonym, uniwersalnym sprzętem budowlanym, obsługiwanym przez kadrę wykwalifikowanych i doświadocznych pracowników. Pozwala nam to spełnić szereg oczekiwań naszych klientów, pod względem jakości wykonywanych przez nas prac, w uzgodnionym terminie. Dając Państwu gwarancję konkurencyjnych cen, profesjonalnego realizowania powierzonych nam zadań oraz ich terminowego zakończenia. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Uczestniczymy w programie Firma Wiarygodna Finansowo i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności.

Oferta firmy

Firma ALKOP wykonuje usługi w zakresie robót ziemnych oraz budowlanych; są to m.in. wykopy pod domy i fundamenty, wykopy pod szamba, kanalizację, przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telefonicznej, załadunki oraz rozładunki materiałów sypkich, niwelacje terenu.

Posiadamy również młot hydrauliczny do minikoparki, dzięki temu oferujemy w ramach świadczonych usług między innymi kucie betonu, rozbiórki i wyburzenia, kucie posadzek czy zrywanie asfaltu.


Szczegółowy zakres usług:
wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane
wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje
wykopy liniowe pod drogi, nasypy
niwelacja i kształtowanie terenu
profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp
wykopy pod studnie, przykanaliki, wodociągi, kanalizację, szamba i oczka wodne
wykopy pod gruntowe wymienniki ciepła
wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
wykopy pod kanalizację telefoniczną, teletechniczną, energetyczna i ogrodzenia
wykopy pod kable i przewody
wykopy podpiwniczeń i fundamentów oraz załadunek ziemi i gruzu
skarpowanie, plantowanie i korytowanie terenu
pogłębianie rowów i wykopów
usługi minikoparką z młotem hydraulicznym
prace wyburzeniowe i rozbiórkowe
zrywanie asfaltu
kucie betonu i posadzek młotem hydraulicznym
i inne prace ziemne
Koparki mogą być w zależności od modelu wyposażone w:
łyżki 25, 30, 40, 50, 60
łyżkę skarpówkę
trzy rodzaje łyżek do kopania: 40, 60, 80
łyżkę dzieloną
widły do palet
młot hydrauliczny
Oferujemy Państwu:
transport żwiru, piachu, ziemi, pospółki, itp.
transport drogowy, załadunek i rozładunek towarów samochodem z HDS*
wywóz śmieci, gruzu i ziemi pojemnikami KP-7
wywóz gruzu budowlanego pojemnikami KP-7
wywóz nieczystości stałych oraz odpadów roślinnych kontenerami KP-7
wywóz nieczystości wielkogabarytowych luzem kontenerami KP-7
podstawianie i odbiór kontenerów KP-7


Istnieje możliwość załadunku i rozładunku materiałów sypkich (piach, ziemia, żwir) a także załadunek i rozładunek towarów na paletach, przy pomocy koparko-ładowarki JCB 3CX Super po zamontowaniu wideł do palet.Hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) to zainstalowany na samochodzie dźwig, który w ułatwi załadunek i rozładunek kontenera bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu.
Przy pomocy dźwigu możliwy jest załadunek i rozładunek transportowanych materiałów takich jak np.:

materiały budowlane
konstrukcje betonowe i stalowe
płyty drogowe
stal, blachy
pręty zbrojeniowe
drewno, więźby dachowe
maszyny/ urządzenia
windy, tokarki, agregaty prądotwórcze
kontenery i pawilony handlowe
prefabrykaty
towary na paletach

Słowa kluczowe

wykopy wąskoprzestrzenne, wykopy szerokoprzestrzenne, wykopy liniowe pod drogi, pogłębianie rowów, transport żwiru, transport materiałów budowlanych, wywóz śmieci, wywóz gruzu budowlanego pojemnikami KP-7, wywóz nieczystości stałych oraz odpadów roślinnych, wywóz nieczystości wielkogabarytowych luzem, usługi minikoparką, prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, zrywanie asfaltu, Wynajem koparek, Usługi transportowe,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Wiadomość(wymagane)